Bütün çocuklar bilim insanı olmak zorunda mı? Elbette ki değiller. Fakat bizim çocuklarımıza öğretmek zorunda olduğumuz bir şey varsa o da sorgulamaktır. Aslında çocuklar doğaları gereği soru sormaya, etraflarını keşfetmeye ve araştırma yapmaya küçük yaşlarda başlarlar. Çocuğun öğrenmek için en büyük motivasyonu merakıdır. Meraklı çocuk gün boyunca etrafında olan olayları anlamaya, gözlemlemeye çalışır ve anlayamadıklarını da sorarak öğrenir.

Bilindiği üzere öğrenmenin temeli sorgulamaktır. Bilimsel etkinlikler de olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisini ortaya koyduğu için çocuğun bu ilişkiyi sorgulamasına, eleştirmesine, üzerine kafa yormasına ve çeşitli çözümler üreterek gördüğü yanlışı düzeltmesine imkân sağlar. Bu nedenle çocuklarımızın bilimi sevmeleri ve erken yaşlarda bilimsel düşünce disiplini kazanmaları önemlidir.

Hobilim olarak, 21. Yüzyıl becerilerinin temelini oluşturan tasarım odaklı düşünme kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamak; çocuklarımıza bilimi sevdirmek, bilimsel düşünce disiplini kazandırmak, tasarlayan ve üreten nesiller yetiştirmek için anaokulundan üniversiteye farklı yaş gruplarına yönelik, yaparak yaşayarak öğrenme prensibi ile eğlenceli bilim ve sanat atölyeleri, bilim şenlikleri, yaz/kış bilim okulları düzenliyoruz.

To Top